ΑΣΕΠ: «Ανοίγουν» νέες θέσεις εργασίας στο Νομισματικό Μουσείο

ΑΣΕΠ: «Ανοίγουν» νέες θέσεις εργασίας στο Νομισματικό Μουσείο
Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Νομισματικό Μουσείο: Θα επιλεγούν απόφοιτοι Λυκείου και ΙΕΚ
Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων, με πεντάμηνη σύμβαση εργασίας, προχωρά το ΑΣΕΠ στο Νομισματικό Μουσείο.
Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες,
ταυτόχρονα με την δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή σας.
Διαβάστε όλα όσα σας ενδιαφέρουν σχετικά με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ