Πρωτοφανές: Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι συνυπέγραψαν μὲ μουφτῆδες διακήρυξιν κατὰ τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας!

ΕΓΙΝΕ καὶ τοῦτο: οἱ Μητροπολίτες τῆς Θρᾴκης συνυπέγραψαν μὲ τοὺς μουσουλμάνους μουφτῆδες, τὸν περασμένο Νοέμβριο κοινὴ «Διακήρυξη ἐνάντια στὴν Ἐνδοοικογενειακὴ Βία»! Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερὰς Μητροπόλεως Πειραιῶς σχολίασε ὡς ἑξῆς τὸ πρωτοφανὲς γεγονός: Πῶς οἱ ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες «δέχθηκαν νὰ συνεργαστοῦν μὲ ἀλλόθρησκους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς κοινωνικοῦ προβλήματος, παραβιάζοντας τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας,
καθ’ ὅν χρόνον μάλιστα τὸ μὲν Ἰσλὰμ ὑποβιβάζει ἀφάνταστα τὴ θέση τῆς γυναίκας, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν ἐξύψωσε στὴ θέση ποὺ τῆς ἁρμόζει, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου: «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ, πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», (Γαλ. 3, 28);
Πῶς δέχθηκαν νὰ βάλουν τὴν ὑπογραφή τους σὲ κείμενο ποὺ ὑπογράφουν καὶ μουσουλμάνοι θρησκευτικοὶ ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι ὑβρίζουν τὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεὸ καὶ βλασφημοῦν τὸ θεῖο Πρόσωπο τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ, ὑποβιβάζοντάς τον σὲ ἕνα ἁπλὸ ἄνθρωπο, κατώτερο τοῦ Μωάμεθ, πλασμένο ἀπὸ λάσπη, ὅπως διδάσκει τὸ Κοράνιο; Ὅλα τὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴ θέση τῆς γυναίκας στὸ Ἰσλάμ, δὲν τὰ εἶχαν ὑπόψη τους οἱ ὑπογράψαντες τὴν κοινὴ “Διακήρυξη”; Δὲν παραβλέπουμε τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Θρᾴκη μας συνυπάρχει ἁρμονικὰ ἡ μουσουλμανικὴ μειονότητα μὲ τοὺς χριστιανούς.
Οἱ συμπατριῶτες μας, μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης, εἶναι φιλήσυχοι ἄνθρωποι, ἐπειδὴ ἔχουν ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὸν ἑλληνορθόδοξο τρόπο ζωῆς τῶν συντοπιτῶν τους χριστιανῶν καὶ ὄχι ἐπειδὴ αὐτὸ διδάσκει ἡ θρησκεία τους. Τὸ γεγονὸς ὅμως αὐτὸ σὲ καμία περίπτωση δὲν σημαίνει ὅτι ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ διαγράφουμε τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν διαχρονικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ὑπογράφοντας κοινὲς “Διακηρύξεις”»!
Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα, αὐτὰ τὰ «τερτίπια» εἶναι πρωτόγνωρα στὴν δισχιλιόχρονη πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ὁποῖα ὑπαγορεύονται καὶ ἐξυπηρετοῦν πολιτικὲς σκοπιμότητες καὶ μειώνουν τὴν σώζουσα πίστη της. Αὐτοὶ εἶναι δυστυχῶς οἱ πικροὶ καρποὶ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ!
orthodoxostypos.gr

 triklopodia.gr