Ο γάτος από το Mortal Kombat

Ο γάτος από το Mortal Kombat
Γάτος ακολουθεί μια μητέρα με το παιδί της που περπατούν στον δρόμο, βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα κάνει μια μικρή επίδειξη των ικανοτήτων του στις πολεμικές τέχνες στο βίντεο που τον
καταγράφει, υπό τους ρυθμούς του theme song του φημισμένου παιχνιδιού, Mortal Kombat.