Απουσία...

Αν και έχω χρόνια να σε δω, δεν έλειψες στιγμή από τη ζωή μου...


Μαρίζα Τσιτμή