Διδάκτωρ Φάνης Μαλκίδης – ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ


θΡAΚΗ ΝΕΤ: Μαλκίδης Θεοφάνης – Διδάκτωρ Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ.
hellas-now.com
hellas-now.com