«Το άγχος» και πως να το αντιμετωπίσουμε; - ΒΙΝΤΕΟ -

Μητροπ. ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Απόσπασμα
από την Z΄ Πνευματικ
σύναξη διαλόγου
μ τν
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου
κ. Νεόφυτο πραγματοποιήθηκε στς
28
ανουαρίου,

2020 στ
ν
αθουσα πολλαπλς
χρήσης το Δημοτικο Σχολείου
κακίου.

Στς πνευματικς
ατς
συνάξεις Πανιερώτατος παντ σ ρωτήσεις
τν πιστν
πο το ποβάλλονται ετε
γραπτς ετε
προφορικς, πώνυμα
νώνυμα.
ΒΙΝΤΕΟ