Η εμείς η αυτοί

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 

Αὐτό εἶναι τό κυρίαρχο σύνθημα τοῦ Τσίπρα. Πάντως οἱ «αυτοί» εἶναι οἰ ΕΛΛΗΝΕΣ πού διαμαρτύρονται διά τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας, καί τούς ὁποίους ὁ Τσίπρας ὄντας (πρωθυπουργός) ἀπεκάλεσεν ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΟ ΟΧΛΟ. Μία ἄκρως προσβλητική καί ταπεινωτική ἔκφρασις πρός τούς Ἕλληνας. Ἔκφρασις ἀπέραντου μῖσους προερχομένη ἀπό τόν Τσίπρα, πού δέ μᾶς διευκρίνησεν ποιοί εἶναι οἱ «εμείς», ποιά εἶναι ἡ προέλευσις τους,
ποιά εἶναι ἡ καταγωγή τους, διότι δέν μᾶς ἔχει πεῖ ἕως τώρα ὅτι εἶναι Ἔλλην. «μαζί μπορούμε να τους ανατρέψουμε» διαλαλοῦν καί διατυμπανίζουν. Καί τίθεται ἕνα ἐρώτημα, ποιούς ἔχουν σκοπόν νά ἀνατρέψουν, νά ἐξοντώσουν, μά φυσικά τούς Ἕλληνες. Τόσον μῖσος γιά τούς Ἕλληνες.

Πάντως οἱ πατεράδες καί οἱ παπποῦδες τῆς παρέας τοῦ Τσίπρα μἐ μῖσος τσιχαντιστῶν πρό ὀλίγων ἐτῶν ἐβύθισαν ὅλην τήν Ἕλλάδα σέ πένθος, προξενόντας περισσότερα δεινά ἀπό τούς Γερμανούς. Καί ὅπου οἰ Γερμανοί βιοπράγησαν, ὡς ἠθικοί αὐτουργοί ἤσαν οἱ πατεράδες καί οἱ παπποῦδες τῆς παρέας τοῦ Τσίπρα. Εἰς αὐτά τἀ ἐγκλήματα πού διέπραξαν οἱ πατεράδες καί οἱ παπποῦδες τῆς παρέας τοῦ Τσίπρα, εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, εἴχαν συνεργασθεῖ καί συμμαχήσει μέ ἀλλοεθνεῖς Κουμουνιστές, ἀπό τήν Βουλγαρία, τήν Γιουγκοσλαβία τήν Ἀλβανία. Καί αὐτή ἠ (συμφωνία τῶν Πρεσπῶν) πού ἔκαμεν ὀ Τσίπρας ἤταν συμφωνία μεταξύ ἀνταρτῶν καί ὄχι μεταξύ Ἑλλήνων καί Σκοπιανῶν, ἤταν τῶν ἀνθελλήνων ἀνταρτῶν Τσίπρα-Κοτζιά καί τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπιανῶν Νίκολα Ντιμιτρόφ, τοῦ ὁποίου τό πραγματικόν του ἐπίθετον εἶναι Παδημητρίου. Ὁ πατέρας ἤταν ἀντάρτης Κουμουνιστής ἀπό τούς Τσάκους τῆς Ἀλμωπίας, ὁ ὁποῖος ἔφυγε μέ τόν συμμοριτοπόλεμον καί ἐπῆγεν εἰς τήν Γιουγκοσλαβίαν. Τότε ἤσαν σέ συνεργασία μέ ἀλλοεθνεῖς κουμουνιστές, γιά νά καταλάβουν τήν Ἑλλάδα καί νά «ἀνατρέψουν» νά ἐξοντώσουν τούς Ἑλληνες. Σήμερα γιά νά ἐπιτύχουν τοῦ σκοποῦ των βρήκαν εὐκαιρίαν τούς λαθροεισβολεῖς καί μέ τούς ὁποίους σέ πολλά ἐπίπεδα εἶναι σέ ἀγαστήν συνεργασίαν. Τό πάθος καί τό μῖσος δέν σβήνουν. Καί εἶναι τόσον λίγοι, εἶναι τό 0,5%, καθ’ὅτι τό 99,5% τοῦ D.N.A. εἶναι ὅμοιον μέ αὐτό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τό 0,5%, εἶναι τῶν Τουρκομπαστάρδων. Τόσον λίγοι, ἀλλά προξενοῦν τόσο μεγάλο κακό.

Μέ μανίαν τζιχαντιστῶν οἱ πατεράδες καί οἱ παπποῦδες τῶν συριζαίων εἴθελαν νά «ἀνατρέψουν» τούς Ἕλληνες, ἀλλά ἀπέτυχαν. Ἐπροξένισαν ὅμως πολλά δεινά


http://www.ksipnistere.com/2020/02/blog