Πέμπτη, Φεβρουαρίου 20

Οι εξορύξεις στο Κατάκολο και ο σεισμικός κίνδυνος. Η “επιστήμη” της ENERGEAN, η Περιφέρεια και το ΤΕΕ


Παναγιώτης Μαυροειδής

 Αν διαβάσει κανείς ακόμη και αυτά που αναφέρονται στο έγγραφο «Όροι και κατευθύνσεις ΚΥΑ 169895/2013 έγκρισης ΣΜΠΕ του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος Δυτικού Κατάκολου», θα δει την εξής σημαντική επισήμανση:
«Πέραν των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύση των γεωτρητικών εργασιών, η ασφάλεια κάθε γεώτρησης θα πρέπει να λάβει υπόψη την υψηλή σεισμική επικινδυνότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας δυναμικής». (παράγραφος 8)
Πως απαντάει η εταιρεία ENERGEAN στην οποία οι διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΝ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάλι της ΝΔ έχουν κάνει την παραχώρηση αποκλειστικής
εκμετάλλευσης;
Ας διαβάσουμε:
«Ο εν λόγω όρος διατυπώνεται στην ‘Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή του Δυτικού Κατάκολου’, βάσει της παραδοχής ότι το εξορυκτικό πρόγραμμα θα περιλάμβανε την διάνοιξη θαλάσσιων γεωτρήσεων. εντούτοις, όπως τεκμηριώθηκε και στο Κεφάλαιο 7 το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε να περιλάβει μόνο χερσαίες γεωτρήσεις. Ως εκ τούτου, ο όρος δεν είναι σχετικός με το προτεινόμενο έργο».
Ότι η πρόσβαση του υποθαλάσσιου κοιτάσματος θα γίνει μέσω πλαγιο/οριζόντιας γεώτρησης που θα ξεκινάει από τη στεριά είναι γεγονός, ωστόσο η σχετική ΚΥΑ πουθενά δεν συσχετίζει το σεισμικό κίνδυνο αποκλειστικά με την θαλάσσια γεώτρηση. Αυτό θα ήταν άλλωστε εξωφρενικό . Η ENERGEAN ωστόσο αυθαίρετα κάνει αυτό ακριβώς!
Διαψεύδοντας ωστόσο στη συνέχεια τον ίδιο της τον εαυτό στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοιτάσματος Δυτικού Κατακόλου (Α΄Φάση Ανάπτυξης), που συνυποβλήθηκε με την σχετική έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  μας «κάνει τη χάρη» να ασχοληθεί αναλυτικά με το θέμα.
Πως όμως;
Θεωρώντας ότι μπορεί να κόβει και να ράβει τους κανόνες της επιστήμης όπως τη συμφέρει, ορίζει τα εξής:
«Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται σήμερα γενικά σταθερή από άποψη τεκτονικής όπως αναφέρθηκε στις Ενότητες ‘8.4.4 Τεκτονική’ και ‘8.4.5 Σεισμικότητα’,  η πιθανότητα εμφάνισης ενός μεγάλου σεισμού (άνω των 6 Richter) είναι πολύ μικρή έως αμελητέα όπως προκύπτει και από το Σχήμα 8-56» (8.15 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ)
Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό και ακόμη περισσότερο προκλητικό: Επικίνδυνοι σεισμοί κατά την ENERGEAN, είναι όσοι είναι άνω των 6 Richter!
Φαίνεται ότι για την εταιρεία αποτελούν «ψιλά γράμματα» τα εξής:
Πρώτον: ο σεισμός του 1999 στην Αθήνα ήταν 5.9 Richter, στοίχισε τη ζωή σε 145 ανθρώπους, κατέρρευσαν 100άδες κτίρια και βγήκαν «κόκκινα» πάνω από 5.000.