Η "δημοκρατία" της "ελεύθερης αγοράς": 240 ευρώ 4 μάσκες...

...στα φαρμακεία Boccaccio του Μιλάνο
Τα όρνια του φιλελευθερισμού της ναζιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης!
sibilla-gr-