Ούαί ὑμῖν πολιτικοί ὑποκριτές !!!... (ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ)

Δέν θα μείνει λῖθος ἐπί λίθου ἀπό τά ντουβάρια πού
ἀποτελοῦν τα μοναδικά κέρδη τῶν ἀνήθικων συμβιβασμῶν σας καί τῆς ἂθλιας
δουλοπρέπειάς σας μέσα στά ὁποία  σκλαβώσατε τίς μυαρές σας ψυχές !


Ἡ Ἀνάστασις τῆς Ἑλλάδας θά ἒρθει
μέσα ἀπό τά πάθη της κι' ἐσεῖς χαράξατε τόν δρόμο γιά τήν συκιά τήν
ἀποξηραμένη μαζί μέ τά ἀργύρια τῆς ἀνομίας σας...
Μάθετε ὃτι τό τελικό κτύπημα ἀπό τόν Σουλτᾶνο θα ἀποτελέσει τήν δική μας Ἀνάστασι καί τήν δική σας κόλασι   ...
Ὁ καιρός ἐγγύς...Ἀλίμονο
σας χαμερπεῖς, ἐπίορκοι, ὑποκριτές πού ἐπιβάλατε στιγνά μαρτύρια
σ΄αὐτόν τόν λαό μέ μοναδικό σκοπό τήν σταύρωσι του για να τον σβύσετε
ἀπό τόν χάρτη τῆς παγκόσμιας ἱστορίας του καί στήν θέσι του να στήσετε
τόν ἀχταρμᾶ πού σᾶς ἐπέβαλαν τά πραγματικά σας ἀφεντικά !


Ἀλίμονο σας ψεῦτες ὑποκριτές πού
ἀφοῦ φορέσατε τίς προβιές τῆς "δημοκρατίας", τοῦ "ἀνθρωπισμοῦ"καί τῆς
"ἀντιπαλότητας", ἀπό χρόνια ὑπονομεύετε τα θεμέλεια αὐτοῦ τοῦ ἒθνους τοῦ
ὁποίου τά σύνορα δέν ἒχουν ὃρια ἐνῶ ἐσεῖς  βαλθήκατε να τα περιορίσετε
σ' ἓνα ὑποτελές "πολυπολιτισμικό" ἂνευρο κρατίδιο πού δύσκολα θά φθάνει
ὡς τόν Ὂλυμπο ! 


Ψεῦτες, ὑπόκριτές, πού ἀντί να
διεκδικήσετε τίς τεράστιες ξένες ὀφειλές ἀπένατι στήν πατρίδα μας
καταντήσατε να τίς μετατρέψετε σέ ἐξοντωτικό ἐθνικό χρέος τῶν Ἑλλήνων !Ψεῦτες, ὑποκριτές, πού κερδίζετε
τίς ἐκλογές μέ ψεύτικες ὑποσχέσεις τίς ὁποῖες ποτέ δέν τηρεῖτε, μέ
φτηνές ἀεριτζίδηκες "ἰδεολογίες", πού ἂν καί το 50% τῶν πολιτῶν σᾶς
ἀπαξιώνει μέ τήν ἀποχή, μόλις πάρετε τήν τυπική ἐξουσία, καταντᾶτε
τύραννοι πού ἀπαξιώνουν τήν λαϊκή βούλησι, πού βασανίζουν  τόν λαό μέ 
νόμους φαρισαϊκούς μέσω τῶν ὁποίων διευκολύνονται τά βαριά σκαθάρια τῆς
παρανομίας ἐνῶ συλλαμβάνονται τά κουνουπάκια της, ὃπως γιά παράδειγμα ὁ
φτωχός κουλουρᾶς ἢ ἡ γριούλα πού πωλοῦσε λιγά χόρτα γιά να ἐπιβιώσει μέ
ὑπερηφάνεια καί ὂχι μέ κλεψιές καί μπαγαποντιές ὃπως ἡ ξεπεσμένη σας
ἀξιοπρέπεια !
 


Ψεῦτες, ὑποκριτές πού ὑπονομεύετε
τήν καθε ἀξιοκρατία καί δημιουργικότητα ἡ ὁποία παράγει πλοῦτο μέσα ἀπό
τον ὁποῖο θά μπορουσε νά ζεῖ ὃλη ἡ κοινωνία μέ ἀξιοπρέπεια καί στήν θέσι
τῆς ὁποίας στήσατε το κράτος τό κομματικό τό ὁποῖο συντηρεῖ κάθε εἲδους
ἀγράμματο καί ἀντιπαραγωγικο κηφῆνα πού ἀποτελεῖ τόν στρατό κατοχῆς ὁ
ὁποῖος σᾶς συντηρεῖ στήν ἐξουσία !Ψεῦτες, ὑποκριτές πού γκρεμίσατε
τήν παιδεία τήν Ἑλληνική ἡ ὁποία προωθεῖ τήν σκέψι, τήν δημιουργικότα,
τήν πραγματική γνῶσι, τήν ἀγάπη προς τήν πατρίδα, τήν ἐπαγρύπνισι
ἀπέναντι σε κάθε ἀφανή ἢ φανερή ξένη ἐπιβουλή καί τήν καταντήσατε βαρύ
φορτείο ἀπό ἀσυνάρτητες γνώσεις οἱ ὁποῖες βρίσκουν ἐφαρμογή  σε μία
κούφια φιλοτομαρίστικη, χωρίς ἠθικές ἀρχές καθημερινότητα.Ψεῦτες, ὑποκριτές πού οἱ ρίζες σας
βρίσκονται μέσα σέ μουχλιασμένες  σκοτεινές στοές, γκρεμίσατε τίς
Ἑστιάδες πού ἀποτελοῦν τούς ἀκοίμητους φρουρούς τῶν μεγάλων ἀξιῶν τοῦ
ἒθνους στήν παιδεία καί στόν πολιτισμό γιά να τοποθετήσετε  στίς θέσι
τους βδελυρά ἒμμισθα ὑποκείμενα  τά ὁποία ὡς μόνο προσόν καί ἒργο,
εἶναι  να ὑποσκάπτουν τήν ἱστορία μας καί τις ἱερές μας παραδόσεις πού
ἀποτελοῦν τά ἱερά μας θεμέλεια.
 
- Γι' αὐτό ὃλοι αὐτοί ἦσαν παρόντες
ὃταν ὑπονομεύονταν τά ἐθνικά μας συμφέροντα ἀλλά δραματικά ἀπόντες
σήμερα πού ἡ Ἑλληνική κοινωνία καί τό ἒθνος μας ὁδηγοῦνται σέ βρώμικα
δεσμά ! -Ὑποκριτές πού "ἐνδιαφέρεστε" καί
"πονᾶτε" γιά τά παιδιά πού ὑποφέρουν ἀπό τίς ὀργανωμένες παγκόσμιες
μετακινήσεις  τίς οποῖες προκαλοῦν ξένες σκοτεινές συμμορίες ἐνῶ ἐδῶ,
δέν πονέσατε γιά τό γεγονος ὃτι ἀπαγορεύουν στα Ἑλληνόπεδα να γεννηθοῦν
καί ὃσα καταφέρουν να ἒρθουν στόν κόσμο, ἒρχονται μέ μοναδικό ἐφόδιο καί
ἀπό ἓναν φοροτεχνικό στίς πλᾶτες τους !
 


Ὑποκριτές, πού στείλατε τά ὂργανά
σας νά καταστείλουν τήν ἀντίστασι στά νησιά, ἐνῶ ὃταν εἲδατε τήν
ζωντάνια τοῦ λαοῦ νά ἀντιστέκεται ὁμοψυχα ἀπό τήν Μόρια μέχρι τά σύνορα,
ἀλλάξατε ρότα καί τό γυρίσατε "πατριῶτες" γιά νά κάνετε μέ ἂλλον
σκοτεινό τρόπο τήν δουλειά πού σᾶς ἀνέθεσαν τά ξένα συμφέροντα....
Δηλαδή νά μεταφερετε τούς εἰσβολεῖς στά ἐνδότερα τῆς χώρας, νά δίνετε
ἀφειδῶς καί ἀνεξέλεκτα ἀσυλίες καί νά ἀδιαφορεῖτε γιά τό ἂν βρίσκονται
ἀνάμεσά τους φορεῖς ἀσθενειῶν ἢ πράκτορες τοῦ Σουλτάνου συντονισμένοι νά
μᾶς δώσουν κτύπημα ὃταν πάρουν τό μήνυμα...Ὑποκριτές πού παράδώσατε ὃλες μας
τίς βιομηχανικές ὑποδομές καί ὃλη τήν οἰκονομία στα ἀχόρταγα ἁρπακτικά
τοῦ Βορρᾶ καί γιά νά μήν γίνει ἀντιληπτό τό ἒγκλημα, μπουκώσατε μέ
ἀντιπαραγωγικές ἐπιδοτήσεις οἱ ὁποῖες ἒβγαιναν ἀπό τόν δικό μας πλοῦτο
τίς ὁποῖες παρουσιάσατε ὡς "Εὐρωπαϊκές" !..Ψεῦτες, ὑποκριτές πού μέ βρώμικες
καί ἀτιμώρητες ἀλχημεῖες δημιουργήσατε πλασματικά χρεη μέ σκοπό να
ὁδηγήσετε τήν χώρα στούς δανεισμούς καί στήν συνέχεια νά ἁρπάζετε τό 90%
τοῦ παραγόμενου πλούτου γιά τά ὑποτιθέμενα "ἐθνικά " χρέη μέσα ἀπό
ἂμεσους, ἒμμεσους φόρους καί τήν ἀντανάκλασι πού αὐτοί φέρουν στίς τιμές
τῶν ἀγαθῶν !Ψεῦτες, ὑποκριτές, φτηνοί
ὑπάλληλοι τῶν τραπεζιτῶν, ἀφοῦ οἱ ἲδιοι ὁδηγήσατε τόν λαό στούς
δανεισμούς, ἀφοῦ τά ὑποτιθέμενα φουσκωμένα χρέη τῶν τραπεζῶν πού
ἀποτελοῦσαν ἰδιωτική τους ὑπόθεσι μᾶς τά φορτώσατε ὡς "ἐθνικό χρέος",
σήμερα ἁρπάζετε τίς περιουσίες τῶν πολιτῶν μέσω ἠλεκτρονικῶν
πλειστηριασμῶν γιά δάνεια τά ὁποία ἒχουν ἐξοφληθεῖ στό πολλαπλάσιο τῆς
ἀξίας τους μέσω ἐξαναγκαστικῶν σκληρῶν φόρων οἱ ὁποίοι ἐπεβλήθηκαν γιά
τίς τράπεζες καί  ἒγιναν ἡ αἰτία να μειωθεῖ τό εἰσόδημα τοῦ πολίτη.  
Ὑποκριτές, ψεῦτες, πού μέ
ἀλχημεῖες γκρεμήσατε τό ἐθνικό μας νόμισμα τό ὁποῖο ἀποτελοῦσε τό
ἀξιόπιστο ἀντίκρισμα τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου καί μᾶς ὑποδουλώσατε σέ
ξένο ἀεριτζίδικο γιά να μήν γίνεται ἀντιληπτή ἡ ἀπονεύρωσις τῆς
οἰκονομίας μας ἡ ὁποία ἦταν ἀποτέλεσμα ξεπουλήματος τοῦ ἐθνικοῦ μας
πλούτου στά ἁρπατικά τοῦ Βορρᾶ.Ψεῦτες, ὑποκριτές, πανάθλια πιόνια
πού δεχτήκατε τήν "απαγόρευσι" τῶν ἀπατεώνων ἀφεντικῶν σας νά κάνουμε
συμφέρουσες ἐμπορικές συναλλαγές μέ τήν Ρωσία, νά ἐκσυγχρονίσουμε
ἀξιόπιστα ἀμυντικά συστήματα Ρωσικῆς προελεύσεως, νά ἀγοράσουμε ἢ
συμπαράγουμε ὁπλικά συστήματα πρός ὂφελος τῆς ἃμυνας καί τῆς οἰκονομίας,
τήν ὣρα πού ὁ Σουλτᾶνος ἒχει στήσει στό φούλ τίς πολεμικές μηχανές, πού
ἀγοράζει ἀπό Ἀνατολή καί Δύσι !Ψεῦτες, ὑποκριτές, ἀντί γιά τήν
ἀσφάλεια πού θα μᾶς παρεῖχε ἡ ἐθνική ἀξιοπρεπής πολιτική, προτιμήσατε νά
μένουν ἀπούλητα τά ἀγροτικά μας προϊόντα ἀπό τήν ἀπώλεια τῶν Ἀνατολικῶν
ἀγορῶν, νά μένουν προβλήματα στήν ἃμυνα, τά κενά τῆς οἰκονομίας να
καλύπτετε ἀπό τούς "δανειστές" σας καί οἱ ὁποίοι νά μᾶς ἀπαγορεύουν νά
ἐκσυγχρονισουμε τήν ἃμυνά μας γιά να ἀντιμετωπίσουμε τόν πολεμικό πυρετό
τοῦ Σουλτάνου ὁ ὁποῖος ἒχει πάρει ἐκκρικτικές, ἀνεξέλλεκτες διαστάσεις
μπροστά στόν ὁποῖο οἱ αἰώνιοι δυτικοί μας "σύμμαχοι" ἑτοιμάζονται γιά
πολοστή φορά να μᾶς θυσιάσουν ! 
Ναί ὃλοι ἐσεῖς, θυσιάσατε τήν ἱστορική
μας πατρίδα στίς φτηνές ἐπιδιώξεις τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία εἶναι
πραγματική σύμμαχος τῆς Τουρκίας καί ὃ,που οἱ δύο μαζί ἒχουν ὡς στόχο νά
μᾶς σβήσουν ἀπό τόν παγκόσμιο χάρτη !Ψεῦτες, ὑποκριτές, ἐνῶ οἱ
Σουλτᾶνοι ὀργανωμένα καί μεθοδικά ἒστηναν ἀπό χρόνια πολεμικές
βιομηχανίες καί ἒκαναν πολεμικές προπαρασκευές ἐναντίον μας, τῶν ὁποίων
δέν ἒκρυψαν ποτέ τούς σκοπούς, ἐσεῖς κάνατε στάχτη καί "μπούλμπερη" τίς
πολεμικές μας βιομηχανίες καί προσπαθήσατε να μᾶς πείσετε γιά
"Εὐρωπαϊκές προοπτικές" τῆς Τουρκίας καί γιά "Ἑλληνοτουρκικές φιλίες"!Ψεῦτες, ὑποκριτές, εἶναι ὁλοφάνερο
ὃτι μετά τήν Θράκη πού παραδώσατε ἀπό χρόνια στο Τουρκικο προξενεῖο ὡς
δουλικό ἀντάλλαγμα γιά τό ξεκλήρισμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
τῆς Ἰμβρου, τῆς Τενέδου και τῆς κατοχῆς τῆς Κύπρου, μετά τήν παράδοσι
τῶν τίτλων κατοχῆς τῆς Μακεδονίας μας, ἑτοιμάζετε τήν παράδοσι τοῦ
Αἰγαίου καί τῶν νησιῶν μας διότι αὐτόν τόν ρόλο σᾶς ἀνέθεσε ὁ
ἐξουσιαστής τῆς "Εύρώπης" ὁ ὁποῖος ἒχει ἀποδειχτεῖ ὁ μοναδικός καί
σταθερός σύμμαχος με την Τουρκία! 
Καί δέν φθάνει αὐτό ! Τό ὑπόλοιπο τῆς
Ἑλλάδας νά εἶναι ἓνα ἁπλό ἂνευρο ἰσλαμοκρατούμενο κρατίδιο πού να
ἐξυπηρετεῖ ὃλους αὐτούς !  
 


Ψεῦτες, ὑποκριτές, πού καταντήσατε
τήν δημοκρατία ἓνα ἁπλό προσοδοφόρο ἐπάγγελμα μέσα στό ὁποῖο
παρασιττοῦν ἀπό "δεξιά" μέχρι "ἀριστερά" κομματικά παράσιτα τά ὁποία ὃλα
μαζί, ἀδελφομένα, παίζετε καί ἐμπαίζετε τόν λαό πίσω ἀπό τό πανί τοῦ
θεάτρου σκιῶν !Ψεῦτες, ὑποκριτές, πού ἁλώσατε τήν
παιδεία καί τήν καταντήσατε το μοναδικό στόν κοσμο κομματικό ἐργαλεῖο,
ὃταν δέν θέλατε νά περάσουν οἱ συμφωνίες μας μέ τήν Ρωσία, βάλατε τούς
μαθητές να συμμαχοῦν ἀπό ἂγνοια μαζί μέ τήν ΜΙΤ πού ἒκαιγε τήν Ἑλλάδα,
αὐτοί στό ὂνομα τοῦ Γρηγορόπουλου νά καῖνε τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων γιά να
δημιουργηθεῖ χάος! Τώρα πού ἑκατομύρια  Γρηγορόπουλοι δολοφονοῦνται ἀπό
τά ἂνομα καί σκοτεινά μνημόνιά σας, πού εἶναι οἱ ἀγωνιστές τῆς παιδείας
σας;... 
 


Ψεῦτες, ὑποκριτές, πού προσπαθεῖτε
μέ μανία να Ἰσλαμοποιήσετε τό Ἒθνος τῶν Ἑλλήνων, αὐτό πού ἒχει ὑποστεῖ
ἐπί χίλια καί πλέον χρόνια τόν μεγαλύτερο στόν κόσμο ἀκροτηριασμό ἀπό τό
Ισλάμ, ἡ κατάρα τοῦ Μακρυγιάννη, τῶν Κωλοκοτρωναίων, τῆς Μπουμπουλίνας
πού μέ τήν σεπτή της μορφή κοσμοῦσε τό νόμισμα τῆς ἐθνικῆς μας
ἀνεξαρτησίας καί ἀξιοπρέπειας, θά πέσει στά κεφάλια σας καί στίς
οἰκογενειές σας ! 

Δέν θα μείνει λῖθος ἐπί λίθου ἀπό τά ντουβάρια πού
ἀποτελοῦν τα μοναδικά κέρδη τῶν ἀνήθικων συμβιβασμῶν σας καί τῆς ἂθλιας
δουλοπρέπειάς σας μέσα στά ὁποία  σκλαβώσατε τίς μυαρές σας ψυχές !Ἡ Ἀνάστασις τῆς Ἑλλάδας θά ἒρθει
μέσα ἀπό τά πάθη της κι' ἐσεῖς χαράξατε τόν δρόμο γιά τήν συκιά τήν
ἀποξηραμένη μαζί μέ τά ἀργύρια τῆς ἀνομίας σας...Μάθετε ὃτι τό τελικό κτύπημα ἀπό τόν Σουλτᾶνο θα ἀποτελέσει τήν δική μας Ἀνάστασι καί τήν δική σας κόλασι   ...Ὁ καιρός ἐγγύς...
Πηγή

https://attikanea.blogspot.com/2020/04/blog-post_590.html