Στην Ελλάδα είναι κοινό μυστικό ότι θες τηλέφωνο από υψηλά ιστάμενο για να μπεις έγκαιρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας...