Πέμπτη, Μαΐου 7

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για 224 προσλήψεις συμβασιούχων στην Περιφέρεια ΑττικήςΟ Περιφερειάρχης Αττικής, Γ.Πατούλης, εκκίνησε τη διαδικασία για την πρόσληψη συνολικά διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν τις 13ης Σεπτεμβρίου 2020 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 του ν.2190/1994 ως ισχύει (είναι ο νόμος του ΑΣΕΠ).
Στο έγγραφο της Ανακοίνωσης κατωτέρω μπορείτε να δείτε την κατανομή των 224 θέσεων εποχικού προσωπικού ανά ειδικότητα και ανά έδρα υπηρεσίας της Περιφέρειας, καθώς και τα προσόντα πρόσληψης και τα αναγκαία δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: idpros@patt.gov.gr.
προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και άρχισε χθες Τετάρτη 6 Μαΐου 2020.

Για όλες τις λεπτομέρειες, ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:
- Η αριθμ. 280369/5.5.2020 Ανακοίνωση 


- Το Ειδικό Παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού υπολογιστώνhttps://www.airetos.gr/