Πέμπτη, Μαΐου 7

Η ορφανή φωλιά


Κρυώνει η φωλιά μας
εβράδια' η μέρα
δεν ήρθες ακόμα
μητέρα, μητέρα!
Να μη μας αφήσεις
τη νύχτα δω πέρα
Τι κρύο, τι φόβος

μητέρα, μητέρα!
-Γλυκά ζεσταθείτε
σα νά' στε κοντά μου
το ένα με τ' άλλο
παιδιά μου, παιδιά μου!
Στο δίχτυ πιασμένη
χτυπώ τα φτερά μου,
στο Θεό σας αφήνω
παιδιά μου, παιδιά μου!


Ζαχαρίας Παπαντωνίου