Ο κόσμος δεν θα είναι ίδιος μετά την πανδημία και μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση που μέρα τη μέρα συνειδητοποιούμε την πραγματική της κλίμακα. Γι’ αυτό τον λόγο και δεν έχει νόημα να συζητάμε για επιστροφή στην «κανονικότητα», αλλά πολύ περισσότερο για μια νέα σελίδα και για πορεία σε περιοχές ακόμη αχαρτογράφητες. Η εικόνα ενός κόσμου παγκοσμιοποιημένου, όπου προϊόντα και άνθρωποι κινούνται με ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς, έχει δεχτεί πολύ σοβαρά πλήγματα.

Ο κόσμος που έρχεται θα είναι ένας κόσμος πιο κατακερματισμένος, πιο ανταγωνιστικός, με τα κράτη να προσπαθούν ταυτόχρονα να έχουν μεγαλύτερη αυτάρκεια σε βασικά προϊόντα και να διεκδικούν επενδύσεις που δεν θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις μέχρι τώρα δεδομένες διαδρομές. Την ίδια στιγμή, νέες παράμετροι, όπως είναι η βιωσιμότητα και η αποφυγή συμβολής στην κλιματική αλλαγή, θα παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής.