Πέμπτη, Μαΐου 14

Απ' τη στιγμή που σε είδα

Απ' τη στιγμή που είδα τη μορφή σου....
Απ’ τη στιγμή που σε γνώρισα το ήξερα πως θα μείνεις στη ζωή μου. Όχι απαραίτητα σαν παρουσία, μα σίγουρα σαν ανάμνηση....

Μαρίζα Τσιτμή