ΑΣΕΠ 3Κ/2020: Τα 15 προσόντα ανοίγουν την πόρτα διορισμού

187 μόνιμες θέσεις στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόσθετα προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκδίσηση συγκεκριμένων θέσεων, περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη μονίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (3Κ/2020).
Μεταξύ των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων -τα οποία συνολικά είναι 15- είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ, η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών
και η εμπειρία δύο ετών σε συγκεκριμένο αντικείμενο.
Δείτε αναλυτικά τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:
PROSONTA_3K