32 θέσεις αμειβόμενης άσκησης από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


H“Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”AE (ΚΠΙΣΝAE) στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών δράσεων με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) προσφέρει σε άτομα ηλικίας 18-35ετών τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους τρεις φορείς. Το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2021.
Να σημειωθεί ότι, κατόπιν αξιολόγησης, το 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, θα έχουν την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα έξι μήνες.

ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τριάντα δύο (32)θέσεις θα είναι διαθέσιμες συνολικά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή επίδραση και ο ευρύτερος δυνατός αντίκτυπος, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει χωριστεί σε δύο τύπους. Κάθε τύπος θα ακολουθήσει τη δική του διαδικασία επιλογής:
- Πρακτική Άσκηση – χωρίς εκπαιδευτικά προσόντα:
Τρεις (3) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε Διοικητικές Υπηρεσίες των φορέων. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσω κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς να απαιτείται καμία εκπαιδευτική προϋπόθεση, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές διαδικτυακές συνεντεύξεις.
- Πρακτική Άσκηση – με εκπαιδευτικά προσόντα:
Είκοσι εννέα (29) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε διάφορα τμήματα των φορέων. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσα από μία δεξαμενή υποψηφίων που θα προκύψει μέσω κληρώσεων παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές διαδικτυακές συνεντεύξεις με στελέχη των ΕΒΕ, ΕΛΣ και ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Για αυτόν τον τύπο πρακτικής άσκησης, τίθενται προϋποθέσεις εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
-Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 32
- Έναρξη πρακτικής άσκησης: 1 Σεπτεμβρίου 2020
- Λήξη πρακτικής άσκησης:  30 Ιουνίου 2021
- Λήξη υποβολής αιτήσεων: 12 Ιουνίου2020, 14:00 (ώρα Ελλάδας)
- Κληρώσεις υποψηφίων: 25 Ιουνίου 2020
- Διαδικασία συνεντεύξεων: Ιούλιος 2020
- Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ
- Για ερωτήματα και διευκρινίσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις. Εάν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org .
- Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και Διοίκησης των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
- Όσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση, καθώς και για τη μη συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με εργαζόμενους και Διοίκηση των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ.

Ειδικά για την πρακτική άσκηση με εκπαιδευτικά προσόντα, οι 29θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ
1
Βιβλιοθηκονομία
6
2
Φωτογραφία
5
3
Οικονομικά, Λογιστικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων
5
4
Marketing/Δημόσιες Σχέσεις
2
5
Τέχνες Ήχου
4
6
Τέχνες Εικόνας
2
7
Παραστατικές Τέχνες
1
8
Πολιτιστική Διαχείριση
1
9
Μουσικολογία
1
10
Πληροφορική
2

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ