Γιατί ἀντιστέκονται διεθνῶς οἱ πολίτες στὴν ἐφαρμογή του 5G;;;

Η κθεση νθρώπινων κυττάρων κτεθειμένων σ Η/Μ κτινοβολία κινητν τηλεφώνων σπάει  τ διπλ λικα το DNA μας...
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ !!!

Εναι γεγονς τι ο ταχύτητες κα γκος μετάδοσης πληροφορίας μέσω τν δικτύων 5ης γενις
μπορον ν προσφέρουν σημαντικ πλεονεκτήματα στν ατρική, τν Πολιτικ Προστασία, τν Γεωργία κα τν Κτηνοτροφία, τν Διασύνδεση νθρώπων κα πιχειρήσεων κ.α.
Κάτι πο π προϋποθέσεις θ μποροσε ν λειτουργήσει θετικ γι τς νθρώπινες κοινωνίες.
Πρν μως δώσουμε τν πλήρη συγκατάθεσή μας κα καλωσορίσουμε τν ξέλιξη τς τεχνολογίας σύρματης πικοινωνίας, φείλουμε ς σώφρονες πολίτες ν ξετάσουμε ν παραβιάζονται δύο παράβατοι ροι φαρμογς μίας νέας τεχνολογίας κα ν ναί, σ ποιν βαθμό:
προστασία τς γείας
Κα προστασία τς προσωπικς ζως, τς λευθερίας κα τς ξιοπρέπειας το νθρώπου...
σον φορ τν γεία, παρ τς φησυχαστικς διαβεβαιώσεις τς βιομηχανίας τηλεπικοινωνιν κα τν ποστηρικτν τους, λήθεια εναι τι ο προκαλούμενες βιολογικς βλάβες τν Η/Μ κτινοβολιν τν Ραδιοσυχνοτήτων (2,3,4,5G,Wifi,Smart Meters κλπ) εναι γεγονς πέραν πάσης μφιβολίας πως μς χουν δείξει ο ληθιν εδικο διεθνς λλ κα στν λλάδα, μέσα π τν δημοσιευμένη ρευνα τος λάχιστο μέρος τς ποίας θ παραθέσουμε παρακάτω γι τν κρίση σας.
ς ξεκινήσουμε μως μ τος διεθνες ργανισμούς
Τ ερωπαϊκ ρευνητικ προγραμμα Reflex απέδειξε τι κθεση νθρώπινων κυττάρων κτεθειμένων σ Η/Μ κτινοβολία κινητν τηλεφώνων σπαει τ διπλ λικα το DNA το διο ποτελεσματικ πως κα ο πικίνδυνες κτίνες γάμμα πο κπέμπονται π... ραδιενεργος πυρνες [1]
Τ 2010, ργάνωση Διεθνς πιτροπ γι τν λεκτρομαγνητικ σφάλεια (ICEMS) ξέδωσε βιβλίο 70 πιστημόνων, μ τίτλο «Μ θερμικς πιδράσεις κα μηχανισμο λληλεπίδρασης μεταξ λεκτρομαγνητικν πεδίων κα ζώσας λης NON-THERMAL EFFECTS AND MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN ELECTROMAGNETIC FIELDS AND LIVING MATTER [2]
ξιο ναφορς εναι τι σ ατ τ βιβλίο, λληνας καθηγητς στν Πν/μιο Πατρν Χρστος Γεωργίου περιέγραψε ναν κ τν σημαντικότερων μηχανισμν, μ τίτλο «Βιολογικς βλάβες λόγω ξειδωτικο στρές, προκαλούμενου π Η/Μ πεδία χαμηλς ντασης:
Μηχανισμς πόλωσης τς στροφορμς τν λεκτρονίων ζεύγους λευθέρων ριζν κα βιοχημικ νίσχυση».[3]
Λαμβάνοντας πόψη τν παραπάνω μαδικ ργασία λλ κα χιλιάδες λλες πιστημονικς ρευνες σχετικες μ τ ποτελέσματα τς λεκτρομαγνητικς κτινοβολίας στν γεία, τ 2011 το Διεθνς νστιτοτο ρευνας Καρκίνου (IARC) κατηγοριοποίησε τς Η/Μ κτινοβολίες μ συχνότητες μεταξ 3KHz-300GHz ς «πιθαν ατιο πρόκλησης νθρωπογενος καρκινογένεσης» κα τς ταξινόμησε σον φορ τν βαθμ πικινδυνότητας στν κατηγορία 2B [4].
πίσης τ θνικ Πρόγραμμα Νανοτοξικολογίας τν ΗΠΑ (NTP) τ 2018 κα μετ π πολυδάπανη τοξικολογικ ρευνα δύο τν σ πειραματόζωα κατέληξε τι «πάρχουν καθαρς νδείξεις τι η κθεση πειραματόζωων σ Η/Μ κτινοβολίες προκαλε καρκίνο το μυοκαρδίου κα τι πάρχουν μερικς νδείξεις τι ΗΑ προκαλε καρκίνο το γκεφάλου κα τν πινεφριδίων στ ζα» [5].
Θ πρέπει ν λάβουμε πόψη τι τέτοιου εδους μελέτες δεν εναι δυνατν ν διεξαχθον σ νθρώπους για δεοντολογικος λόγους κα συνεπς πως συμβαίνει μ τς ρευνες φαρμάκων πο γίνονται σ πειραματόζωα σχς τν ρνητικν ρευνητικν ποτελεσμάτων εναι δεδομένη κα γι τν νθρωπο.
κατοντάδες εδικο πιστήμονες κα καθηγητς π λο τν κόσμο χουν δημιουργήσει μία σημαντικότατη διαδικτυακ πλατφόρμα (BIOINITIATIVE), που μπορε καθένας ν νημερωθε γι τ πιστημονικ δεδομένα πο φορον τ ερήματα γι τν πικινδυνότητά της Η/Μ κτινοβολίας. [6]
νδεικτικ (κα χι μόνο) χουν παρουσιαστε ο παρακάτω βιολογικς πιπτώσεις στν νθρωπο:
Νευρολογικ κα προβλήματα Συμπεριφορς
Στρς
πιπτώσεις στ νοσοποιητικ σύστημα
Βλάβες στο DNA
γκεφαλικο γκοι κα κουστικ νευρίνωμα
Παιδικο καρκίνοι (λευχαιμία)
Καρκίνος πνεύμονα
Προβλήματα ναπαραγωγς
πισημαίνεται τι στν συγκεριμένη πλατφόρμα συμπεριλαμβάνονται πορίσματα πιστημόνων πο χουν διεξάγει προσωπικ ρευνα στ ργαστήρια τν δρυμάτων τους κα ποία χει ξιολογηθε π τος συναδέλφους τους. Μέσα σ ατος εναι κα λληνας καθηγητς το Πν/μίου θηνών Λουκας Μαργαρίτης ο ποος μαζ μ τν καθηγητ Χρστο Γεωργίου εναι σως ο μοναδικο εδικο πιστήμονες διεθνος κύρους π το θέματος στν λλάδα. [6]
Εδικ γι τ 5G πρέπει ν ναφέρουμε τι τν κτώβριο το 2019 δημοσιεύθηκε ρθρο το μερικανο καθηγητ στ φημισμένο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ τς Καλιφόρνιας (κα Διευθυντ το Κέντρου Οκογενειακς κα Κοινοτικς γείας τς Σχολς Δημόσιας γείας) Joel M. Moskowitz στ «Scientific American», πο εναι τ πλέον γκυρο πιστημονικ περιοδικ που παρουσιάζεται θέση τι «δν χουμε κανένα λόγο ν πιστεύουμε τι τ σύστημα 5G εναι σφαλς -We Have No Reason to Believe 5G Is Safe» [7].
Τ ρθρο σχυρίζεται τι πλεστες πιστημονικς δημοσιεύσεις τεκμηριώνουν πλέον τ θέση τι λεκτρομαγνητικ κτινοβολία (ΗΜΑ) εναι πικίνδυνη κόμα κα σ πολ μικρς ντάσεις κα τι μύθος τν «κίνδυνων» θερμικν πιδράσεων τς ΗΑ στν νθρωπο χει καταρριφθε.
Εναι κοιν μπειρία, τι ταν πρόκειται γι ζητήματα Η/Μ κτινοβολίας EMF, μία π τς πι συχν κουσθεσες φράσεις εναι “Δν πάρχουν στοιχεα πο ν ποστηρίζουν τι ο ΗΜΑ χουν πιπτώσεις στν γεία” πλ “δν πάρχουν πειστικ στοιχεία”.
πως εδαμε παραπάνω ατ εναι ντελς λάθος. πάρχει να τεράστιο σύνολο ποδεικτικν στοιχείων κε ξω, λλ δημόσια κα κόμη κα καδημαϊκ εαισθητοποίηση φαίνεται ν εναι λάχιστη.
Γι τος καλόπιστους κα νεξάρτητους ρευνητς συστήνουμε ν πισκεφτον μία κόμα βάση πιστημονικν δεδομένων πο χει δημιουργηθε π τν νεξάρτητη διεθν ργάνωση PowerWatch, στν ποία χει καταχωρήσει 1.670 πιστημονικς μελέτες (π τ 1979 ως τ 2018) κα παρουσιάζονται τ ερήματα γι τς σοβαρς πιπτώσεις στν γεία κα τν βιολογία το νθρώπου. [8]
Τραγικ χρονικ συγκυρία γι τν συζήτηση μς ποτελε πρόσφατη δημοσίευση τς κθεσης το Δ/ντ ρευνν το θνικο δρύματος ρευνν καθηγητή Αλκιβιαδη Κεφαλά σχετικα μ τα αίτια θανάτου π λευχαιμία νς πεντάχρονου γοριο στν Κύπρο. [9]
Τ πόρισμα εναι συγκλονιστικ γιατ σύμφωνα μ τν πιστημονικ ποψή του, ο κεραες τς κινητς τηλεφωνίας που ταν τοποθετημένες πέναντι π τ δωμάτιο το μικρο δυσσέα Θεοδοσιάδη, εθύνονται γι τν πρόκληση λευχαιμίας στο παιδί.
ναλογιστετε τώρα τί θ συμβε άν προστεθε στς ζως τν παιδιν μας κτινοβολία τν κεραιών 5G…
Γι τν Πάτρα χει σχεδιασθε, σ πλήρη νάπτυξη το δικτύου, γκατάσταση 50,000 κεραιν στν στικ στ σ κολνες φωτισμούς, ρεύματος , στέγες κτηρίων…
Κα ν προλάβατε ν σκεφτετε τι θ γκαταλείψετε τν Πάτρα ποια λλη πόλη γι ν σωθετε δυστυχς δν εναι σίγουρο τι θ τ καταφέρετε.
ταιρεες σ ΗΠΑ κα Βρετανία πως SpaceX το Ellon Musk [10] χουν δη θέσει σ χαμηλ τροχι γύρω π τν γ περίπου 1000 δορυφόρους κα χουν ατηθε λλους 40.000 δορυφόρους πο θ κπέμπουν τν μικροκυματικ κτινοβολία κα το 5G κάθε δευτερόλεπτο τς ζως μας που κα ν βρεθομε…κόμα κα ν πμε στν νταρκτικ στν Γροιλανδία
Στ σημεο ατ κα σταματώντας πρς τ παρν τ νεξάντλητο θέμα τς γείας κα πς ατ θ πηρεαστε θέτουμε τ παρακάτω ρωτήματα σ κάθε καλόπιστο ποστηρικτ το 5G :
Γνωρίζεις τι τ δίκτυο 5G θ προσθέσει κα δν θ ντικαταστήσει τς πάρχουσες κεραες κινητς τηλεφωνίας κα o σχεδιασμς προβλέπει γκατάσταση χιλιάδων κυψελν κεραιν σ κολνες φωτισμο, ρεύματος, στάσεις λεωφορείων, πλατεες κλπ. ;
Γνωρίζεις τι στν πιτροπ Γερουσίας τν ΗΠΑ, σ ρώτηση το γερουσιαστ Blumenthal, ο ταιρεες Τηλεπικοινωνιν ναγκάστηκαν ν μολογήσουν τι δν χουν πραγματοποιήσει νεξάρτητες ρευνες πο ν πιστοποιον τν σφάλεια το 5G λλ οτε κα γνωρίζουν ν πάρχουν τέτοιες ρευνες ; [11]
Γνωρίζεις τι παρ τς διαβεβαιώσεις, τι τ 5G θ χει χαμηλότερη κτινοβολία ο ρευνητς τς Ericsson κα τς Sony Mobile σ δημοσιοποιημένη κθεσή τους, προειδοποιον τι σ χρες μ χαμηλ ρια κτινοβολίας νάπτυξη το 5G δν εναι φικτή; [12]
Γνωρίζεις τι ο πτικς νες εναι πι σφαλς ναλλακτική, πι σταθερή, πι ξιόπιστη τεχνολογία, παρέχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων κα εναι πι κυβερνο-σφαλής;
δεύτερος ρος που παραβιάζεται εναι προστασία τς προσωπικς ζως, τς λευθερίας κα τς ξιοπρέπειας το νθρώπου. Θ μπορούσαμε ν πομε πολλ γι τ δυστοπικ μέλλον τ ποο μς σχεδιάζουν.
λλ γι ν προλάβουμε τν κτόξευση κατηγοριν συνωμοσιολογίας, (κάτι πο δν μς πτοε βεβαίως) σς μεταφέρουμε τν πραγματικότητα π τν Κίνα πο παρεμπιπτόντως πρωτοπορε στν νάπτυξη το 5G, το Internet Of Things κα τς Τεχνητς Νοημοσύνης (τo 5G λειτουργε ς τ πόστρωμα «χαλ» γι ν ναπτυχθον τ λλα δύο).
Κίνα λοιπν πιλοτικ τ 2 τελευταα χρόνια κα κανονικ π τ 2020 φαρμόζει τ Social Credit System (τ σύστημα Κοινωνικς ξιολόγησης κα βαθμολόγησης τν πολιτν της.)
Μ τ βοήθεια τς βιντεοεπιτήρησης κα τος σαρωτς ναγνώρισης προσώπων, τ Κινεζικ κράτος πιτηρε λεπτ πρς λεπτό, κάθε ναν π τ δισεκατομμύρια πολίτες της.
 Ο ρχς πίσης παρακολουθον ξ ποστάσεως τ χρήση το διαδικτύου, τς τηλεπικοινωνίες, τ ταξίδια σ συγκεκριμένους προορισμος μ λίγα λόγια τ πάντα.
λα ατ γίνονται φικτ λόγω τν μεγάλων ταχυτήτων πεξεργασίας πληροφορίας το 5G πο συνδέει μεταξύ τους τ συστήματα παρακολούθησης.
Στη συνέχεια λογισμικ τεχνητς νοημοσύνης, βαθμολογώντας, διαχωρίζουν τος πολίτες σ καλος πο δν δημιουργον πρόβλημα στν κοινωνία- κα σ κακούς.
Ατο μ τν χαμηλ βαθμολογία, θεωρονται πολίτες πο δν εναι ξιοι μπιστοσύνης, δν μπορον ν πάρουν δάνειο π τν τράπεζα γι ν γοράσουν να διαμέρισμα, ν χουν πιστωτικ κάρτα, ν ταξιδεύουν μ τ εροπλάνο κα τ τρένο, ο ποταμιεύσεις τος μπλοκάρονται κ. λλα.
ταν βρεθον νάμεσα σ πλθος, νεργοποιεται ατόματα φαρμογ το κινητο τηλεφώνου πο προειδοποιε τος τριγύρω τι κυκλοφορε να «κακοποι» στοιχεο νάμεσά τους.
ποιος τος καλε στ τηλέφωνο, εναι ποχρεωμένος ν κούσει πρτα να μήνυμα πο ναφέρει τι καλούμενος νήκει στν ναξιόπιστη κατηγορία πολιτν.
ναρτνται πορτρέτα μ τν εκόνα κα τ στοιχεα τους σ δημόσιους χώρους πως τ σινεμ κα τ μετρ τς πόλης που ζον.
Τ νόματά τους, ο διευθύνσεις τους, ο ριθμο τν τηλεφώνων τος πως κα πολλ στοιχεα π τν προσωπική τους ζω εναι καταχωρημένα σ μία μαύρη λίστα, ποία εναι δημοσιευμένη στ ντερνετ.
καθένας πρν π μία συναλλαγή, μία συνάντηση μία φιλία μπορε λεύθερα ν μελετήσει τν βαθμολογία το συνομιλητ του κα ν ναζητήσει τ νομά του στ μαύρη λίστα.[13,14,15].
Δν θ πρέπει ν γνοήσουμε βεβαίως τι τ Social Credit System μλλον τυγχάνει ερείας ποδοχς π τος Κινέζους ς κάτι πο συνάδει μ τν γενικότερη κουλτούρα τους κα τ κοινωνικά τους πρότυπα. [16]
Σ ντίθεση μ τ δικά μας παρ’λη τν προσπάθεια βίαηης μετάλλαξης τος τς τελευταες δεκαετίες.
Συμπερασματικ λοιπόν, μπορομε ν ποθέσουμε τι τ 5G ρχόμενο θ γιγαντώσει τς βιοτοξικς πιπτώσεις το πάρχοντος λεκτρομαγνητικο νέφους λλ θ θέσει κα τς κοινωνίες νώπιόν του κρίσιμου διλήμματος:
Ποις τελικ εναι κόσμος πο θέλουμε ν σν-δημιουργήσουμε κα ν παραδώσουμε στ παιδιά μας;;;
πιτροπ Πολιτν Πάτρας γι τν Προστασία τς γείας π τν Η/Μ κτινοβολία
prostasia.aktinovolias@gmail.com Facebook/groups/aktinovolia.sos
Παραπομπές