ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ηλεκτρονικός Κινητής Τηλεφωνίας και Υπολογιστών

Ηλεκτρονικός Κινητής Τηλεφωνίας και Υπολογιστών

ALLREPAIR
Αθήνα
Μερική απασχόληση, Μόνιμος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ηλεκτρονικός με απαραίτητη Προηγούμενη εμπειρία στις επισκευές Κινητής Τηλεφωνίας και Υπολογιστών, Αρίστη γνώση Χρήσης Κολλητηριού και Σταθμού Αέρα καθώς και Εντοπισμός Βλαβών.

Μερικής απασχόλησης με προοπτική Πλήρους Απασχόλησης. Αποστολή Βιογραφικών
Είδος Εργασίας: Μερική απασχόληση, Μόνιμος
Εργασία από απόσταση: