ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ !!!

ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗ ΤΣΙΠΡΑ !

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΠΟΤΕ !!!