Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακυρώνει τη δωρεά στον «Ευαγγελισμό»

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακυρώνει τη δωρεά στον «Ευαγγελισμό»
Σε ακύρωση της χρηματικής δωρεάς για το κατασκευαστικό έργο υποδομής στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προχωρά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Σε ακύρωση της χρηματικής δωρεάς για το κατασκευαστικό έργο υποδομής στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προχωρά με ομόφωνη απόφαση το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθώς το ΔΣ του νοσοκομείου ενημέρωσε ότι δεν συμφωνεί να προχωρήσει το έργο όπως είχε εξαρχής συμφωνηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την Υγεία»
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, προβλεπόταν η χρηματοδότηση μελέτης και ο σχεδιασμός κτιρίου που θα λειτουργούσε ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Ωστόσο, ευθύς εξαρχής είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του «Ευαγγελισμού» και το Σωματείο Εργαζομένων σχετικά με το έργο.
Οι αντιδράσεις του ΔΣ του νοσοκομείου αφορούσαν την αποκλειστική χρήση του νέου κτιρίου από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να λειτουργήσει ως Έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής, παραθέτοντας πως, λόγω κορεσμού των υφιστάμενων χώρων, στις νέες δομές θα έπρεπε να στεγαστούν μόνο υπάρχουσες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
Προκειμένου το ΙΣΝ να συμβάλει στη θετική έκβαση της πορείας του έργου, πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς κατά τις οποίες τονίστηκε η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου, δεδομένης της σημασίας που αποδίδει το ΙΣΝ στον τομέα της Νοσηλευτικής και την ενίσχυση και ανάπτυξη του παγκοσμίως. «Οι προοπτικές, δε, που ένα έργο αυτού του χαρακτήρα, με την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano, θα έφερνε για τον «Ευαγγελισμό», θα άνοιγε νέους ορίζοντες τόσο για το νοσοκομείο όσο και για τον ευρύτερο κλάδο της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Έτσι, το ΙΣΝ πρότεινε την τροποποίηση των αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, προκειμένου να προβλεφθούν επιπλέον χώροι και για την υπάρχουσα Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του νοσοκομείου. Ωστόσο η πρόταση αυτή δεν τελεσφόρησε καθώς η θέση του ΔΣ παραμένει ότι στους νέους χώρους δεν θα πρέπει να συστεγαστούν άλλες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης κοινής γραμμής μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, και μετά από αίτημα του ΙΣΝ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, καθώς και του ΙΣΝ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το ΔΣ του «Ευαγγελισμού» ενημέρωσε το ΙΣΝ ότι δεν συμφωνεί να προχωρήσει το έργο όπως είχε εξαρχής συμφωνηθεί.
«Κατόπιν τούτου, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα όλα τα μέρη η άμεση ακύρωση της δωρεάς για το κατασκευαστικό έργο υποδομής στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Η ακύρωση αυτή δεν επηρεάζει την πρόοδο όλων των υπόλοιπων έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, ούτε και τη δωρεά εξοπλισμού στο ίδιο νοσοκομείο, που προχωρά κανονικά», αναφέρει το ίδρυμα στην ανακοίνωσή του.
Πάντως, ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, εξέφρασε τη βούληση, το ΙΣΝ να αξιολογήσει προτάσεις και ενδεχομένως να συνδράμει στην στήριξη του σημαντικού τομέα της Νοσηλευτικής επιστήμης στη χώρα, τόσο μέσα από πιθανές συνεργασίες με τη Σχολή Νοσηλευτών στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» (το οποίο εξάλλου όταν συστάθηκε είχε ως βασικό στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των Αδελφών Νοσοκόμων), όσο και με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κανονικά η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο «Ευαγγελισμό»
Η επιμέρους σύμβαση δωρεάς προμήθειας ιατροτεχνικού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό συνολικού ύψους €8,5 εκατομμυρίων, έχει κυρωθεί με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο από τις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018, μεταξύ εκπροσώπων του ΙΣΝ και μελών του ΔΣ του νοσοκομείου, από την πλευρά του το ΙΣΝ τονίστηκε πως η δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για το Νοσοκομείο θα προχωρήσει κανονικά, ανεξαρτήτως της ακύρωσης του κατασκευαστικού έργου.
Σε εξέλιξη το υπόλοιπο πρόγραμμα δωρεών στην Υγεία
Ωστόσο, από τις τέσσερις μέχρι σήμερα συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» μεταξύ των αρμόδιων φορέων από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΣΝ, ειδικών συμβούλων, και της εταιρείας Hill International, η οποία έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό (project management) των λοιπών κατασκευαστικών έργων υποδομής, για τις λοιπές δωρεές η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής: Παρουσιάστηκε, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας το κτιριολογικό πρόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Στις αρχές του 2019, αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του έργου και, συγκεκριμένα, οι μελέτες για τη δημοπράτηση και κατασκευή του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί, με μέριμνα του Ελληνικού Δημοσίου, τα συμπληρωματικά έργα υποδομής και, συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές και συγκοινωνιολογικές μελέτες πρόσβασης, ο σχεδιασμός όδευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, περιλαμβανομένων των μελετών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
Νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης: Το ΙΣΝ βρίσκεται σε συντονισμό με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να οριστικοποιηθεί o σχεδιασμός, σύμφωνα με τον οποίο το Νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης, που θα ιδρυθεί για να εξυπηρετήσει τις θεμελιώδεις ανάγκες περίθαλψης των κατοίκων της Βορείου Ελλάδας και όχι μόνο, πρόκειται να πλαισιώσει και να αναβαθμίσει τις λειτουργίες των υφιστάμενων υποδομών υγείας. Παράλληλα, βρίσκεται σε επεξεργασία το κτιριολογικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη.
Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού για τις Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ: Σε συνέχεια της κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης από την αρμόδια Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου, η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κόστους για την επισκευή 3 ελικοπτέρων AGUSTAA109E έχει ανατεθεί σε ομάδα εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, η ομάδα του Johns Hopkins βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης οικονομικών προσφορών για την αγορά 2 νέων αεροπλάνων για αεροδιακομιδή και παροχή ενισχυμένης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς.
Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού (PET) ανά την Ελλάδα: Βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή αξιολόγηση προκειμένου να διαμορφωθεί το ακριβές αντικείμενο της δωρεάς, συμπεριλαμβανομένου του ακριβούς χρονοδιαγράμματος, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET – Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την εγκατάσταση του εξοπλισμού PET σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Λάρισας και των Ιωαννίνων, και με πρωτοβουλία του ΙΣΝ εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, το ΙΣΝ βρίσκεται σε επικοινωνία με την αρμόδια Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου για την οριστικοποίηση των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων μερών προκειμένου στη συνέχεια, να κυρωθεί η επιμέρους σύμβαση με Νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να προχωρήσει στο στάδιο υλοποίησης.
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Η εν λόγω δωρεά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δύο επιμέρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναφορικά με την αντιμετώπιση του τραύματος και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Ειδικότερα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του τραύματος, κατά τη διάρκεια οριστικοποίησης της πρότασης δωρεάς, τα εμπλεκόμενα μέρη (ΙΣΝ και αρμόδια Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου) δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό και το προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας. Κατόπιν αυτού, εξετάζεται εκ νέου πρόταση με σκοπό να εξασφαλιστεί μία κοινώς αποδεκτή λύση. Η νέα πρόταση θα περιλαμβάνει πλάνο πενταετούς ορίζοντα, και πρόκειται να υλοποιηθεί από το κέντρο ATLS που εδρεύει στην Α ́ Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και υποστηρίζεται από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος». Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, το ΙΣΝ αναμένει από την αρμόδια Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου την υπό επεξεργασία πρότασή τους.