Γαλλία: Μια τυπική μουσουλμανική οικογένεια:


Γαλλία: Μια τυπική μουσουλμανική οικογένεια:
Ο άνδρας/σύζυγος, οι τέσσερις γυναίκες/σύζυγοί του
και τα... παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά τους!