Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό

Η εικόνα ίσως περιέχει: φύση και υπαίθριες δραστηριότητες

Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό με την αιωνιότητα∙ αν κάποιος δεν εκτιμήσει την παρουσία μας, καλύτερα να του χαρίσουμε...
.την απουσία μας.