Η άλλη όψη του νομίσματος... είναι για τα πανηγύρια! Για ποια ιστορική ημέρα για την Ευρώπη μιλάμε;

ΑΠΟ ΤΟ "PRESS-GR"
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ της συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής
Maria Denaxa
Η άλλη όψη του νομίσματος... είναι για τα πανηγύρια
- Επικράτηση των σκληρών στην Ευρώπη. Για την παροχή των κονδυλίων (επιχορηγήσεις+δάνεια) επιβάλλονται όροι επιτήρησης δηλαδή μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένοι όροι και... αυστηρός έλεγχος (βλέπε μνημόνιο, αλλά δεν το λέμε μνημόνιο για ευνόητους λόγους). Διάθεση των ποσών απο το καλοκαίρι του 2021

- Χειρότερη αναλογία επιχορηγήσεων-δανείων για την Ελλάδα. Επιχορηγήσεις: 19 δις απο 22.5 που ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δάνεια: 12 δις απο 9.4
- Για την επίτευξη της συμφωνίας θυσιάστηκαν ή υπέστησαν περικοπές, σημαντικά προγράμματα για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία ((Horizon, Erasmus), ενώ το πρόγραμμα EU4Health των 9δις για την Υγεία, εξαφανίστηκε.
Για ποια ιστορική ημέρα για την Ευρώπη μιλάμε;
https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/