"Δικαιοσύνη"; Τι φρούτο είναι τούτο; Δικαστική απορρύπανση για τα