Τώρα έχουμε και "εθνάρχισσα"...

...που πλουτίζει με χρήματα του ελληνικού λαού
Αυτή ανέλαβε να συνεχίσει το δρόμο του "εθνάρχη" της εξάρτησης, της δεξιάς
και του παρακράτους, αλλά σήμερα μέρος της "αποκατάστασης της δημοκρατίας".
Ποιας δημοκρατίας;

 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com