Σα να μην έφυγες ποτέ...

Μακριά από κόσμο και θορύβους...συντροφεύεις την μοναξιά των σκέψεων μου....Μαρίζα Τσιτμή