Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα ηλιθιότητας...

IQ ραδικιού
sibilla-gr