Ουρακοτάγκος φιλοδοξεί να γίνει personal trainer

Ουρακοτάγκος φιλοδοξεί να γίνει personal trainer

Στο ζωολογικό κήπο του Bali, μαζί με έναν άνθρωπο ο ουρακοτάγκος προπονείται κάνοντας λίγες διατάσεις και στη συνέχεια ασκήσεις για τα χέρια.