Η τελική απόφαση για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων (update)

Μέχρι 28 Αυγούστου οι δηλώσεις με καταβολή διπλής δόσης στις 31 Αυγούστου
Η τελική απόφαση για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων (update)
.fpress.gr
/Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή (και θα εξαγγελθεί σήμερα ή αύριο) η κυβέρνηση θα παρατείνει την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 28 Αυγούστου. Τις πληροφορίες που μετέδωσε από νωρίς το πρωί το fpress.gr επιβεβαίωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστλος Βεσσιρόπουλος..
Αν και υπήρξαν εισηγήσεις να δοθεί χρόνος και μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου, προς το παρόν φαίνεται να μην γίνονται αποδεκτά τα συγκεκριμένα αιτήματα καθώς στο υπουργείο Οικονομικών εκτός από τα έσοδα του φόρου εισοδήματος ανησυχούν και για τον ΕΝΦΙΑ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες καθώς χωρίς τα στοιχεία του εισοδήματος δεν μπορούν να υπολογιστούν οι εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ που δικαιούνται πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι.
Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή (και θα εξαγγελθεί σήμερα ή αύριο) η κυβέρνηση θα παρατείνει την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 28 Αυγούστου. Τις πληροφορίες που μετέδωσε από νωρίς το πρωί το fpress.gr επιβεβαίωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστλος Βεσσιρόπουλος.. Αν και υπήρξαν εισηγήσεις να δοθεί χρόνος και μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου, προς το παρόν φαίνεται να μην γίνονται αποδεκτά τα συγκεκριμένα αιτήματα καθώς στο υπουργείο Οικονομικών εκτός από τα έσοδα του φόρου εισοδήματος ανησυχούν και για τον ΕΝΦΙΑ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες καθώς χωρίς τα στοιχεία του εισοδήματος δεν μπορούν να υπολογιστούν οι εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ που δικαιούνται πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι.
Έτσι, η λύση που θα δίδεται με την νομοθετική ρύθμιση, θα είναι η εξής: όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 29 Ιουλίου, θα μπορούν να πληρώσουν τον φετινό φόρο εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις: Από τέλος Ιουλίου έως τέλος Φεβρουαρίου του 2021. Όσοι υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσα στον Αύγουστο –και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία- θα πρέπει να πληρώσουν έως το τέλος Αυγούστου και τη δόση του Ιουλίου και τη δόση του Αυγούστου. Δηλαδή, αν ο φόρος είναι 800 ευρώ, τότε όσοι κάνουν δήλωση τον Αύγουστο θα πρέπει να καταβάλλουν 200 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου και από 100 ευρώ τους μήνες Σεπτέμβριο έως Φεβρουάριο του 2021.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.
Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αριθμ. Α.1156/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.
Επίσης:
  • Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.
  • Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.
  • Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι και πριν την 17/7/2020.
Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω διατάξεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και για την έκπτωση του 2% σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους ο φόρος βεβαιώθηκε μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης των διατάξεων του νόμου αυτού (17/7/2020). Επίσης, αν πριν τη δημοσίευση των ως άνω διατάξεων ο φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο έχει ήδη καταβάλει το συνολικό ποσό της οφειλής του, τότε για τις περιπτώσεις αυτές το ποσό της έκπτωσης θα συμψηφίζεται ή θα επιστρέφεται κατά περίπτωση.
Ο ΕΝΦΙΑ
Για το έτος 2020 οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, αυξάνονται από πέντε (5) σε έξι (6), εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου του έτους 2021.
Πίνακας εξόφλησης φόρων για φυσικά πρόσωπα:
Δόσεις φυσικών με δήλωση 29.7.2020
1η Δόση31η Ιουλίου 2020
2η Δόση31η Αυγούστου 2020
3η Δόση30η Σεπτεμβρίου 2020
4η Δόση30η Οκτωβρίου 2020
5η Δόση30η Νοεμβρίου 2020
6η Δόση31η Δεκεμβρίου 2020
7η Δόση29η Ιανουαρίου 2021
8η Δόση26η Φεβρουαρίου 2021
Δόσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία
1η Δόση30η Σεπτεμβρίου 2020
2η Δόση30η Οκτωβρίου 2020
3η Δόση30η Νοεμβρίου 2020
4η Δόση31η Δεκεμβρίου 2020
5η Δόση29η Ιανουαρίου 2021
6η Δόση26η Φεβρουαρίου 2021
Δόσεις ΕΝΦΙΑ
1η Δόση30η Σεπτεμβρίου 2020
2η Δόση30η Οκτωβρίου 2020
3η Δόση30η Νοεμβρίου 2020
4η Δόση31η Δεκεμβρίου 2020
5η Δόση29η Ιανουαρίου 2021
6η Δόση26η Φεβρουαρίου 2021