Η αντιμετώπιση των "εμβολιασμών" από το Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας. "Όποιος επιχειρεί να υποβάλλει σε Έλληνα Πολίτη Υποχρεωτικό Εμβολιασμό, 15 χρόνια φυλακή τουλάχιστον, μη εξαγοράσιμη και χωρίς αναστολή"

Σταύρος Βιτάλης
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο που λέει "NTAKTIKH JAKTIKH H αντιμετώπιση των "εμβολιασμών" από TO Σύνταγμα Άμεσης Δημοκρατίας. "Όποιος επιχειρεί να υποβάλλει σε Έλληνα Πολίτη Υποχρεωτικό Εμβολιασμό, 15 χρόνια φυλακή τουλάχιστον, μη εξαγοράσιμη και χωρίς αναστολή"

 Δείτε: Άρθρο 108.

1. H υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και υποχρέωση του Κράτους, το οποίο το εγγυάται ως μέρος του δικαιώματος στη ζωή.
2. Το κράτος προωθεί και αναπτύσσει πολιτικές προσανατολισμένες στην εξύψωση της ποιότητας ζωής, τη συλλογική ευημερία και την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες.
3. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας του, να συμμετέχει ενεργά στην προώθηση και προάσπιση της υγείας του, όπως επίσης και το καθήκον να τηρεί τα υγειονομικά μέτρα και τα μέτρα εξυγίανσης που ορίζει ο Νόμος σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις διεθνείς Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και επικυρωθεί από τη Δημοκρατία.
4. Οι διεθνείς Συνθήκες και Συμφωνίες της Δημοκρατίας στα θέματα υγείας, σε κάθε περίπτωση επικυρώνονται με Δημοψήφισμα από το σύνολο του Ελληνικού Λαού.
5. Καμία διεθνή Συνθήκη η Συμφωνία της Δημοκρατίας, στα θέματα υγείας, δεν έχει ισχύ αν δεν επικυρωθεί με Δημοψήφισμα από το σύνολο του Ελληνικού Λαού, όπως ορίζει το άρθρο 92 του παρόντος Συντάγματος, και με τις διαδικασίες που προβλέπει για την Ακύρωση Νόμων το άρθρο 93 του παρόντος Συντάγματος.
6. Καμία υγειονομικού τύπου απόφαση της Διοίκησης, όπως ο εμβολιασμός, και τα υγειονομικά πειράματα δεν μπορεί να επιβληθεί σε Έλληνα Πολίτη, χωρίς την δημόσια και έγγραφη συναίνεσή του.
7. Όποιος Δημόσιος Λειτουργός ή Ιδιώτης επιχειρεί να επιβάλλει υποχρεωτικά εμβολιασμούς ή υγειονομικού τύπου πειράματα, τιμωρείται με φυλάκιση 15 ετών τουλάχιστον, μη εξαγοράσιμη και χωρίς αναστολή.