Αυτοί θα διοικήσουν την “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.” – Όλα τα ονόματα

Νέος Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για την πολυσυζητημένη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.” ορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Π.Θεοδωρικάκου, Κ.Χατζηδάκη, Στ.Μενδώνη και Κ.Καραμανλή.
Υπενθυμίζεται ότι η παρ.1 του αρ.3 του ν.4539/2018, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρ.59 του ν.4663/2020, προβλέπει ότι το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές, δεν συμμετέχει σε αυτό εκπρόσωπος των εργαζομένων και αποτελείται από (α) τον Δήμαρχο Αθηναίων,
ως Πρόεδρο, (β) 1 πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, που υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων, (γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (δ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, (ε) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, (στ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, και (ζ) 5 μέλη που υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, εκ των οποίων τα 3 προέρχονται από την πλειοψηφούσα Δημοτική Παράταξη και τα υπόλοιπα από τις λοιπές Παρατάξεις.
Με τριετή λοιπόν θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ισόχρονο διάστημα, ορίστηκαν οι κάτωθι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πολυχρόνης Ακριτίδης του Παναγιώτη, Μηχανικός.
Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές αυτού καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
ΜΕΛΗ
- Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης του Ευστρατίου,
- Ευγένιος (Σάκης) Κολλάτος του Νικολάου,
- Νίκη Αραμπατζή του Κωνσταντίνου,
- Ρήγας Αξελός του Νικολάου,
- Καλλιόπη Γιαννοπούλου του Δημητρίου,
- Κωνσταντίνος Φρισήρας του Χρήστου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, Υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
- Γεώργιος Κοντογιάννης του Δημητρίου, δημοσιογράφος του Γραφείου Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Ιωάννης Καλημέρης του Γρηγορίου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικό Ε.Μ.Π., εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
- Βασίλειος Μώκος του Γεωργίου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ στο Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 613/11.8.2020.
airetos.gr/

_

_

Translate my blog to

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Εγγραφείτε τώρα