Ήταν και παρασημοφορημένος... Από τον Ευταξία άραγε;


Είναι κανείς καραμαν-λυκος εδώ μέσα να μου πει ποιός, και γιατί τον γέμισε παράσημα?


 https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/