Οι συζυγικοί καβγάδες, η πίεση και η καρδία

Οι καβγάδες στο ζευγάρι μπορούν να αυξάνουν την πίεση
Οι διαφορές απόψεων, οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις σ' ένα ζευγάρι μπορεί να είναι χρήσιμες και εποικοδομητικές.
Προσοχή όμως, διότι από ένα σημείο και μετά τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Εάν οι ανταλλαγές απόψεων καταλήξουν σε καβγάδες υπάρχει σοβαρό κόστος.
Σε σοβαρούς καβγάδες στο ζευγάρι, που οφείλονται στο γεγονός ότι ο ένας θέλει ν' αλλάξει κάποια πράγματα στον άλλο, τότε η αρτηριακή πίεση μπορεί να ψηλώνει σημαντικά.
Η κατάσταση είναι δυνατόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καρδιά. Η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη αύξηση της πίεσης κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορεί να επηρεάζει την υγεία οδηγώντας σε καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ποιος όμως από τους δύο υποφέρει περισσότερο σε μια αντιπαράθεση με καβγά, λόγω του ότι ο ένας από τους δύο μέσα στο ζευγάρι, θέλει να αλλάξει κάτι στον άλλο; Αυτός που επηρεάζεται και παρουσιάζει αύξηση της πίεσης του, είναι αυτός που θέλει να προκαλέσει τις αλλαγές στο έτερον ήμισύ του. Δεν έχει σχέση με το φύλο.
Το καθοριστικό στοιχείο που προκαλεί την αύξηση της πίεσης είναι η ένταση και η ψυχολογική κατάσταση που βιώνει εκείνος ή εκείνη που θέλει να αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά ή στον τρόπο ζωής του άλλου.
Τα ενδιαφέροντα αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα ψυχολόγων στο Μαϊάμι. Ανάλυσαν και μελέτησαν τη δομή των συζυγικών συγκρούσεων σε 41 ζευγάρια.
Εξέτασαν τα καρδιαγγειακά χαρακτηριστικά των μελών του κάθε ζεύγους κάτω από 2 διαφορετικές συγκρουσιακές καταστάσεις: α) Όταν η γυναίκα ήθελε να αλλάξει κάτι στο σύζυγό της και β) Όταν ο άντρας ήθελε να αλλάξει κάτι στη σύζυγό του.
Τα επίμαχα θέματα που αποτελούσαν συνήθως το αντικείμενο της σύγκρουσης ήταν αλλαγές για περισσότερη συμμετοχή στις δουλειές στο σπίτι, για περισσότερο χρόνο με τα παιδιά ή τα πεθερικά, για το ξόδεμα λιγότερων χρημάτων και αλλαγές στη σεξουαλική τους ζωή.
Διαπίστωσαν, ότι εκείνος που ήθελε τις αλλαγές υπέφερε περισσότερο λόγω αυξημένης αντιδραστικότητας του καρδιαγγειακού συστήματος με παρατεταμένη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
Παράλληλα διαπίστωσαν ότι εκείνοι που παρουσίαζαν τις πιο αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία τους ήσαν εκείνοι που ήσαν το περισσότερο επικριτικοί, ανταγωνιστικοί, με δογματικές αντιλήψεις και που είχαν τάση να κυριαρχούν πάνω στους άλλους.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, άλλες μελέτες έδειξαν ότι συνήθως είναι οι γυναίκες που απαιτούν αλλαγές από το σύντροφό τους.
Οι γυναίκες παρουσιάζουν πιο συχνά αυξημένη πίεση καθ' όλη τη διάρκεια των συζυγικών συγκρούσεων. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες απαιτούν αλλαγές από το σύντροφο τους.
 www.medlook.net