ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΕΣΤ (30-08-2020)