Αν μιλάς σου λένε φασίστα οι αριστεροί με τις δεξιές τσέπες...

Αποστόλης Δαραμούσκας