Το ιστορικό νησί παραδίδεται από την ελληνική κυβέρνηση στους εισβολείς τους οποίους μάλιστα η ίδια χρηματοδοτεί από τους φόρους των κατοίκων. Ως πότε θα τους καμαρώνουμε;

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες
Το ιστορικό νησί παραδίδεται από την ελληνική κυβέρνηση στους εισβολείς τους οποίους μάλιστα η ίδια χρηματοδοτεί από τους φόρους των κατοίκων. Ως πότε θα τους καμαρώνουμε;