Μια Χαρακιά στην άμμο η ζωή


Μια Χαρακιά στην άμμο η ζωή, που ο άνεμος στο πέρασμά του σβήνει αφήνοντας μόνο αναμνήσεις θύματα, δεμένες στα κατάρτια του χρόνου....

 

Maρίζα Τσιτμή