Τίποτε δεν μάθαμε από την κρίση!

 Thanos Tzimeros.