Εν μέσω πανδημίας προσθέτουν τη πρώτη κατοικία στο πτωχευτικό δίκαιο!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κίνηση αυτή είναι και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ! Ντροπή στη ξεπουλημένη κυβέρνηση και στα εξαγορασμένα ΜΜΕ που δεν κάνουν καμία απολύτως αναφορά στη κίνηση αυτή! Παιδιά δεν έχουν οι βουλευτές τους; Δεν σκέφτονται τα παιδιά των ιδιοκτητών; Κανένας οίκτος, καμιά ανθρωπιά;

Στην ομιλία μου έγιναν οι εξής παρατηρήσεις:

- Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.

- Η ένταξη της πρώτης κατοικίας στο πτωχευτικό δίκαιο παραβιάζει το σύνταγμα!

- Η χειρότερη στιγμή πού μπορείς να υιοθετηθείσης ένα καινούργιο πτωχευτικό κώδικα είναι όταν η χώρα είναι χρεοκοπημένη!

- Τα μέσα πραγματικά επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων δεν είναι 4,5% αλλά 6.8%!

-  Η σημερινές συστημικές τράπεζες δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που εκχωρήθηκαν αρχικά στο ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

- Ο στόχος τους είναι να κερδοσκοπήσουν.

-  Δεν στηρίζουν καν την πραγματική οικονομία αλλά μόνο το δημόσιο, αγοράζοντες τα ομόλογα του που τους παρέχει ασυλία και ανταλλάγματα.

- Με το άρθρο 20 γίνεται ρύθμιση προστασίας των τραπεζικών στελεχών στο οποίο δεν συμφωνούμε!

- Είναι απαράδεκτη και υπερβολική η ρύθμιση του άρθρου 27, η άμεση απώλεια του πλαισίου ρύθμισης σε περίπτωση καθυστέρησης 3 δόσεων καθιστώντας άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητές όλες τις όφειλες. Δεν πρέπει να προβλέπονται λόγοι ανωτέρας βίας;

-  Εκφράστηκαν αντιρρήσεις για τις προϋποθέσεις ένταξης χρεοκοπημένων νοικοκυριών και προσώπων στο πρόγραμμα.

- Θα είναι λιγότεροι από αυτούς που εντάχθηκαν στο Νόμο  Κατσέλη.

- Δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας δεν έχουν ούτε οι επιχειρήσεις.