ΑΣΕΠ: Αιτήσεις άμεσα για 24 θέσεις στο δήμο Αθηναίων

Αφορούν 8μηνες συμβάσεις

Αφορούν 8μηνες συμβάσεις

Με 24 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.