Αυτοί είναι οι 302 ΟΤΑ όπου θα γίνουν 782 μόνιμοι διορισμοί το 2021

Αποκαλύφθηκε επίσημα ο Πίνακας με τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 782προσλήψεις τακτικού προσωπικού και έμμισθης εντολής για το 2021.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στους “τυχερούς” ΟΤΑ έγγραφο στις 27.10.2020, με το οποίο τους ενημερώνει για το γεγονός ότι  με την αριθμ. 42/30.9.2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού

έτους 2021, δυνάμει του αρ.51 του ν.4622/2019.Για τους ΟΤΑ εγκρίθηκαν:

α) 748 θέσεις τακτικού προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες και

β) 34 θέσεις Δικηγόρων – Νομικών Συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής, σε Δήμους, Περιφέρειες καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Οι 302 Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους οποίους δόθηκε έγκριση, καταγράφονται στο Παράρτημα του εγγράφου και μπορείτε να τους δείτε στον Πίνακα ΕΔΩ.

 

Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα και υπέβαλαν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του Ε.Π.Π έτους 2021, αυτά θεωρούνται ως μη εγκριθέντα για το έτος αυτό.

Το Υπουργείο δίνει αναλυτικές οδηγίες στους 302 ΟΤΑ του Πίνακα. Κάθε ένας από αυτούς θα πρέπει  να αναζητήσει το αρχείο xls που του αντιστοιχεί, το οποίο έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα Προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_ΤΑ/), στην ενότητα «άντλησης αρχείων» / φάκελος «εγκριτική απόφαση 2021». Στο εν λόγω αρχείο αποτυπώνονται οι εγκριθείσες θέσεις προς πλήρωση του Φορέα, ανά κωδικό θέσης, εργασιακή σχέση, κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα.

Οι σχετικές Αποφάσεις (Οικονομικής Επιτροπής ή Περιφερειακού Συμβουλίου) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση κενών θέσεων, βεβαίωση πιστώσεων και αντίγραφο ΟΕΥ) θα αποσταλούν στο Υπουργείο ηλεκτρονικά, αφότου ο ΟΤΑ συμπληρώσει και υποβάλει στο Υπουργείο τον Πίνακα με τον οποίο θα επιβεβαιώνει την ορθότητα του αιτήματός του, συνεπώς οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοσή τους.

Όλες οι οδηγίες, στο αριθμ. 71306/27.10.2020 έγγραφο ΕΔΩ

A_1o_SYNHMMENO_Pinakas.pdf  A_2o_SYNHMMENO_eggrafo.pdf