Στη πρώτη καραντίνα των 45 ημερών οι ....άμεμπτοι δικαστικοί με απόφασή τους πέταξαν οικογένεια ενοικιαστών στο δρόμο.... και ενώ πλήρωναν κανονικά το ενοίκιο οι ενοικιαστές με αποδείξεις τραπέζης. Αυτούς τους δικαστικούς έχει η Ελλάδα -ΑΙΣΧΟΣ

 Σίγουρα θα λειτουργούν οι εξώσεις φτωχών, κι ας πληρώνουν κανονικά το ενοίκιο τους ,γιατί ο κάθε ανώμαλος ιδιοκτήτης σκέφτεται πως θα πάρει περισσότερα ως ενοίκιο λόγω Airbnbμπι...

Τι θα λειτουργεί στα δικαστήρια έως 30 Νοεμβρίου !!!

Δεν θα πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί εν μέσω πανδημίας και lockdown  ούτε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης με βαση την νέα ΚΥΑ που αναστέλλει τη λειτουργία των δικαστηρίων ως και τις 30.11.2020.

Ωστόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει μια σειρά εξαιρέσεων όπως π.χ στα ποινικά δικαστήρια που θα εκδικάζονται τα αυτόφωρα πλημμελήματα, τα κακουργήματα με προσωρινά κρατούμενους για τους οποίους συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης, κακουργήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2022, πλημμελήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2021 καθώς και αιτήσεις αναστολής, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης.

ΣτΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εξαιρούνται της αναστολής οι υποθέσεις που είναι ώριμες προς εκδίκαση στην ολομέλειά του καθώς και οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Επιπλέον, θα εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, θα εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και θα διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων.

Διοικητικά

Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εκδικάζονται οι ακυρωτικές διαφορές, που είναι ώριμες για συζήτηση και οι διαφορές ουσίας για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους δήλωση παράστασης, χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Όσον αφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, θα εκδικάζονται οι υποθέσεις ενώπιον της ολομέλειας, οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής ενώ συνεχίζουν τις εργασίες τους και τα Κλιμάκια προσυμβατικού ελέγχου.

Πολιτικά

Στα πολιτικά  δικαστήρια, θα διενεργούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 και των δικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Θα δικάζονται επίσης οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων (εγγυοδοσίας, εγγραφής ή εξάλειψης υποθήκης και συντηρητικής κατάσχεσης), η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών καθώς και οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας για θέση σε δικαστική συμπαράσταση.