Και καλά η δικαιοσύνη κοιμάται. Αλλά τα ελληνικά χόαξιζ; Ο λοχίας και ο ναρκαλιευτής;

Panagiotis Karystinos
Κανονικά όσοι διασπείρουν ψεκασμένα φέικ νιούζ για "διπλά βιβλία τού ΕΟΔΥ" θα έπρεπε με συνοπτικές διαδικασίες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν σε πολυετή κάθειρξη επειδή θέτουν σε κίνδυνο το...

ύψιστο αγαθό τής δημόσιας υγείας.
Και καλά η δικαιοσύνη κοιμάται. Αλλά τα ελληνικά χόαξιζ; Ο λοχίας και ο ναρκαλιευτής;; Τίποτα;;
 
 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2020/11/blog-post_596.html#more