χαθήκαμε...

Όταν σε συνάντησα είχε νυχτώσει στη ψυχή μου και δεν έβλεπα  τον δρόμο για να σ΄ ακολουθήσω ....χαθήκαμε στη σκόνη του χρόνου, στα μονοπάτια των χαμένων σκιών....

Μαρίζα Τσιτμή