Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 ΦΑΚΕΛΩΜΑ! ΖΗΤΟΥΝ ενυπόγραφες δηλώσεις "αποδοχής ή άρνησης" του εμβολιασμού... - ΦΑΚΕΛΩΜΑ! ΖΗΤΟΥΝ ενυπόγραφες δηλώσεις "αποδοχής ή άρνησης" του εμβολιασμού...

- ΦΑΚΕΛΩΜΑ! ΖΗΤΟΥΝ ενυπόγραφες δηλώσεις "αποδοχής ή άρνησης" του εμβολιασμού...

 sibilla-gr-sibilla.