Ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο μια φορά στα 10 χρόνια.


Ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο μια φορά στα 10 χρόνια. Όλο το φαράγγι Γκραν Κάνιον γέμισε με ομίχλη. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «θερμοκρασιακή αναστροφή» όπου η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται τοπικά με το ύψος αντί να μειώνεται, όπως κανονικά συμβαίνει.