186 προσλήψεις με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα (ΑΣΕΠ)

Δικαιολογητικά, προθεσμίες

Θα προσληφθούν 186 απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ εννέα δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 186 απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

  • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  • Εργάτες Απορριμματοφόρων
  • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
  • Εξειδικευμένοι Εργάτες
  • Εργάτες Ταφής – Εκταφής
  • Εργάτες Νεκροταφείου
  • Φύλακες
  • Καθαριστές

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: