Μεταπτυχιακό (δωρεάν) στην Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δεκαπέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επιστημονική δραστηριότητα, διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία)
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
  • Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077379, 2831077337 και history-archaeology@ia.uoc.gr 

 https://workenter.gr/el/article/23705/metaptuxiako-dorean-stin-sugxroni-ellinikh-kai-europaikh-istoria