Θα γίνουν γνωστοί οι όροι υπογραφής για την αγορά των εμβολίων...

...έστω στη βουλή; Υπάρχουν "εμπιστευτικοί" όροι που δεν πρέπει να κοινοποιηθούν;

Αν υπάρχει ρήτρα ανάληψης αστικής και ποινικής ευθύνης για κάθε "αστοχία" κι από ποιον; Το κράτος, ή την πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία;

Υπάρχει ρήτρα ασυλίας των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών για παρενέργειες;

 http://sibilla-gr-sibilla.